Rodzaje bali

Balem, według normy PN-75/D-96000, nazywa się wszystkie drewniane elementy o przekroju 50÷100 mm. Elementy, których grubość przekracza 100 mm nazywane są krawędziakami i belkami. W polskim budownictwie domem z bali określa się budynki wznoszone z bali o grubości 50, 60 i 90 mm, które wymagają zastosowania ocieplenia, oraz budynki z bali o grubości 200, 250, 300 mm i większej, niewymagających stosowania dodatkowego ocieplenia ścian. Bale takie, wykonane z litego drewna, mają najczęściej przekroje okrągłe, dwustronnie zaokrąglone, „klasyczny” z zewnętrzną stroną zaokrągloną a z wewnętrzną – prostą, „prostokątny” zwykły lub ze ściętymi pod różnym kątem krawędziami zewnętrznymi. Można spotkać również bale o przekrojach: z wcięciem bocznym pojedynczym lub podwójnym, w kształcie „podwójnej czwórki” lub w kształcie „trapezu” oraz wiele innych rozwiązań charakterystycznych dla poszczególnych firm produkujących domy z bali. Bale klejone są odmianą bali pełnych stosowaną w przypadku braku drewna o zwiększonych wymiarach. Wykonuje się je poprzez warstwowe, z reguły naprzemienne sklejenie w prasach 2÷8 desek, a następnie nadaje się im wymagany profil. Istotnymi zaletami takich bali są m.in. niemożliwość powstawania pęknięć lub skręceń, nawet przy dużych przekrojach i długościach. Bale klejone odporne są również na utratę plastyczności na skutek działania grzybów, zgniliznę oraz szkodniki. Tak jak w przypadku bali pełnych możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów profili. Są to bale, które w przypadku stosowania na ściany zewnętrzne wymagają dodatkowej warstwy izolacyjnej, której grubość jest zależna od grubości bali. Mają przeważnie przekroje zbliżone do prostokąta o grubości 50÷200 mm. Właściwie położone ocieplenie składa się z: folii wiatroizolacyjnej kładzionej na balach zewnętrznych, izolacji cieplnej wykonanej np. z wełny mineralnej, szklanej lub drzewnej umieszczonej w konstrukcji ścianki, folii paroizolacyjnej oraz warstwy z płyt gipsowych lub boazerii Przy czym konieczne jest zachowanie ciągłości kładzionych folii. W tym celu izolacje ścian wykonywane są bezpośrednio po postawieniu ścian zewnętrznych. Izolacji nie wymagają bale warstwowe, które składają się z okładzin drewnianych wypełnionych materiałem izolacyjnym, którym może być np. pianka poliuretanowa lub styropian.